Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Co jest najważniejsze w pracy specjalisty BHP?

05 maja 2023

 

Gdyby mnie ktoś zapytał, na czym tak naprawdę polega praca pracownika służby bhp i, co w tej pracy uważam za najważniejsze, to ujmując odpowiedź jednym krótkim zdaniem odpowiedziałbym, że  aktywne wsparcie pracodawcy w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (compliance) oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy (accident prevention).

Dzięki zapewnieniu  zgodności z przepisami bhp uzyskamy dwa ważne cele. Po pierwsze zwiększymy prawdopodobieństwo, że do wypadku w ogóle nie dojdzie, a po drugie zapewnimy bezpieczeństwo prawne pracodawcy w sytuacji, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek przy pracy. 

W moim rozumieniu bezpieczeństwo prawne to stan faktyczny, w którym osoba zarządzająca firmą będzie miała uzasadnione i słuszne przekonanie, że funkcjonuje w bezpiecznym środowisku pracy, w którym spełnione są wszystkie wymogi prawne. Bezpieczeństwo prawne nie oznacza oczywiście  "zero wypadków", nie mniej jest to niezawodny "bezpiecznik", dzięki któremu w sytuacji poważnego w skutkach wypadku przy pracy osoba ta będzie miała zapewnioną skuteczną ochronę prawną. 

Bezpieczeństwo prawne to nie tylko spełnienie  wszystkich formalnych wymogów ale także - a może nawet przede wszystkim - powinno oznaczać prawidłową realizację tych wymogów w praktyce. Można bowiem mieć świetnie przygotowaną dokumentację, procedury, wytyczne czy instrukcje opisujące bezpieczne zachowania się pracowników, które jednak nie będą wiele warte jeśli w codziennej pracy ich treść nie będzie respektowana przez pracowników i ich przełożonych. W takiej sytuacji cała w/w dokumentacja będzie tworzyć pozory bezpieczeństwa - a co za tym idzie - będzie nieskutecznym narzędziem zabezpieczenia prawnego firmy. 

Dlatego bardzo ważna jest prewencja! Prewencja to jest podstawa. Wszystkie działania służby BHP służą bowiem temu, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, które mogą generować wypadki przy pracy. O jakich działaniach mowa?

Kiedy pracownicy służby BHP prowadzą szkolenia wstępne i okresowe bhp (te ostatnie gorąco polecam), ale także uczestniczą w innych formach dodatkowej edukacji. Utrzymują stały kontakt z pracownikami i z kadrą kierowniczą współtworząc spójną wewnętrzną komunikację. Popularyzują dobre i bezpieczne praktyki poprzez inicjowanie różnego rodzaju akcje proaktywne i zachęcające pracowników do udziału w budowie kultury bezpieczeństwa w organizacji, np. w trakcie oceny ryzyka zawodowego. Kiedy wykonują okresowe przeglądy stanowisk pracy, w tym procesów pracy, traktując to narzędzie, nie jako okazję do wytykania błędów, ale jako możliwość skutecznego wsparcia pracodawcy w realizacji jego prawnych obowiązków związanych z obszarem BHP. Gdy są obecni przy wizytach państwowych organów kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Sanepid) i merytoryczne wspierają pracodawcę w trakcie tych wizyt. Kiedy doradzają w kwestii czy - a jeśli tak - to w jakiego rodzaju środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć pracowników.

Te i wiele innych działań pracowników służby BHP (wszystko zależy od ich kreatywności i zaangażowania) mają realny wpływ na eliminację lub znaczne ograniczenie ryzyka wypadku przy pracy.  To jest nasze podstawowe i najważniejsze zadanie, a prewencja jest narzędziem do osiągnięcia tego celu. 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance