Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Czy koronawirus SARS-CoV-2 jest chorobą zawodową?

10 kwietnia 2021

Tak, ale pracodawca może tego uniknąć

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy rozpoznanie Covid-19 jako choroby zawodowej powinno być  stwierdzone w przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz występowania udokumentowanych objawów choroby. 

Decyzja o rozpoznaniu choroby zawodowej powinna być podejmowana za każdym razem indywidulanie, między innymi po potwierdzeniu istotnego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy, i przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia. Mamy więc do czynienia z dwoma przesłankami: pierwsza to potwierdzenie istotnego ryzyka zakażenia w pracy, druga to wykluczenie, że do zakażenia doszło poza zakładem pracy. Spróbujmy rozważyć obie te przesłanki.

Pierwsza przesłanka to potwierdzenie, że ryzyko zakażenia w pracy jest istotne. Kiedy takie stwierdzenie będzie uprawnione? Brak maseczek, brak przestrzegania reżimu itp.

Druga przesłanka to brak dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia. Jakie to mogą być dowody? W opinii Zarządu Głównego PTMP takim dowodem może być np. fakt, że pracownik poza miejscem pracy miał odpowiednio długi i bliski kontakt z osobą, u której rozpoznano zakażenie COVID-19 lub przebywał w miejscu, gdzie wykryto transmisje wirusa. Czy to już będzie wystarczający dowód? Byłbym ostrożny z jednoznaczną oceną. W mojej opinii sam kontakt z osobą zarażoną nie może być traktowany jako jednoznaczny dowód zakażania, co najwyżej może go jedynie uprawdopodabniać, a stopień tego prawdopodobieństwa będzie uzależniony od wielu okoliczności towarzyszącym temu kontaktowi. Trzeba też mieć świadomość, że do zakażenia mogło dojść w wielu jeszcze innych miejscach (sklepy, komunikacja zbiorowa, spotkania rodzinne itp.). Innymi słowy, wykazanie i udowodnienie, że do zakażenia doszło w miejscu pracy nie będzie takie proste. 

Ryzyko związane z Covid 19 i uznaniem, jako choroby zawodowej – zalecenia

Jeśli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może być zakwalifikowane jako choroba zawodowa, i to nie tylko wśród pracowników zawodów medycznych, ale także wśród każdej innej grupy zawodowej, to potwierdza moją tezę, że rzetelna ocena ryzyka zawodowego związana z Covid-19 powinna być wykonana w każdym zakładzie pracy, a nie tylko w jednostkach służby zdrowia. Pracodawca musi podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zminimalizować ryzyko zakażenia swoich pracowników w pracy, a ocena ryzyka zawodowego jest jednym z takich koniecznych działań. To na podstawie oceny ryzyka pracodawca podejmuje stosowne środki zaradcze (maseczki, rękawice, dezynfekcja, żele, osłony, dystans, zmiana organizacji pracy itp.) W przypadku udowodnienia, że do zakażania doszło w czasie pracy (tak jak wspomniałem wyżej, nie będzie to łatwe zadanie), brak potwierdzonej, i udokumentowanej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej nowe zagrożenia związane z Covid 19, może być w przyszłości wykorzystane przeciwko pracodawcy jako jeden z dowodów na to, że pracodawca nie zachował szczególnej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Moja rada jest więc taka, aby każdy pracodawca nie tylko wykonał ocenę ryzyka zawodowego, ale przede wszystkim rygorystycznie egzekwował od pracowników stosowanie się do zaleceń i restrykcji, jakie podejmie i ustali właśnie w wyniku tej oceny.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance