Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Jak zakwalifikować wypadek podczas imprezy integracyjnej?

27 listopada 2023

 

Nieszczęśliwy wypadek pracownika, który brał udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez pracodawcę będzie zakwalifikowany jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy tylko przy spełnieniu następujących przesłanek:

1. Pracownik otrzymał polecenie służbowe do uczestniczenia w spotkaniu integracyjnym. Polecenie to nie musi być wydane na piśmie; wystarczy, że bezpośredni przełożony wyda takie polecenie ustnie; 

2. Cel wyjazdu ma związek z pracą. Wyjazd integracyjny, obok zabawy i odpoczynku, zawiera także część szkoleniową. Przesłanka ta  będzie spełniona także w sytuacji, gdy cała impreza będzie miała charakter rekreacyjny i wypoczynkowy, pod warunkiem jednak, że jej główny cel będzie wyraźnie zdefiniowany i będzie miał związek z pracą np. budowanie zespołów, pogłębianie wzajemnych relacji, budowanie zaufania, zachęcanie do otwartej komunikacji czy kreowanie liderów. 

3. Związek z pracą nie został zerwany czyli, że w trakcie imprezy integracyjnej pracownik zachowywał się zgodnie z ustalonymi celami podróży służbowej.

Podsumowując:

1. jeśli wyjazd integracyjny jest dobrowolny, a jego celem jest wyłącznie wypoczynek i rekreacja, to taki wyjazd nie może zostać uznany za podróż służbową, co oznacza, że nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, nie będzie wypadkiem z równanym z wypadkiem przy pracy;

2. jeśli wyjazd integracyjny spełnia wymogi wyjazdu służbowego, ale w jego trakcie pracownik zachowuje się naganne, bez związku z celem wyjazdu służbowego, zrywa tym samym związek z pracą, co stanowi podstawę do nie uznania zdarzenia za wypadek związany z wypadkiem przy pracy.

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance