Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Jak zbudować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

02 stycznia 2022

Część 1: Kadra kierownicza i jej rola w budowaniu kultury bezpieczeństwa.

Utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i skuteczności działań w obszarze zapobiegania wypadkom przy pracy jest zadaniem ambitnym, czasami nie łatwym, ale jak najbardziej koniecznym. Od czego więc zacząć? W jaki sposób zapewnić te najwyższe standardy?

Sukces zależy od wielu czynników i zmiennych, ale nie mam wątpliwości, że bez zaangażowania kadry kierowniczej, bez jej pozytywnego nastawienia do popularyzacji dobrych i bezpiecznych praktyk, bez jej wiary, że każdy ma realny i bezpośredni wpływ na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy, nie da się zbudować kultury bezpieczeństwa w organizacji. Jeśli ten etap budowy świadomości pracowniczej zostanie pominięty lub zlekceważony, to system zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie nie będzie ani efektywny, ani skuteczny. Budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie z pominięciem kadry kierowniczej sprawi, że proces ten nigdy nie zakończy się sukcesem, a świadomość szeregowych pracowników na temat bezpiecznego postępowania na stanowiskach pracy będzie ulegała stałej korozji, aż do momentu, kiedy bez pozytywnej stymulacji ze strony przełożonych, ulegnie całkowitej destrukcji.

Brak kultury bezpieczeństwa w firmie to brak polityki przeciwdziałania zagrożeniom. Taka sytuacja oznacza ignorowanie, czyli de facto akceptację złych i niebezpiecznych praktyk. Brak kultury bezpieczeństwa oznacza rezygnację z działań prewencyjnych, monitorowania zagrożeń, a w konsekwencji z skutecznej aktywności na polu eliminowania lub ograniczania ryzyka powstania niebezpiecznych sytuacji, które z reguły doprowadzają do wypadki przy pracy.

Zasadniczą więc rolę w praktycznym budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie mają do spełnienia pracownicy nadzoru, kadra kierownicza oraz osoby zarządzające na każdym szczeblu organizacyjnym firmy. To od ich zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i zrozumienia, jak istotną rolę mają do spełnienia zależy, czy system bezpieczeństwa opisany ze szczegółami w podręcznikach organizacyjnych przedsiębiorstwa będzie efektywny i naprawdę skuteczny. Innymi słowy, kluczem do sukcesu jest świadoma i odpowiedzialna kadra kierownicza, od wszystkich członków zarządu firmy poczynając, a na kierowniku zmiany (brygadziście) kończąc.

Konkludując: budowa bezpiecznej firmy to świadoma odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników najwyższej kadry kierowniczej (pierwszy etap budowy kultury bezpieczeństwa), przekazana następnie menadżerom średniego i niższego szczebla (drugi etap budowy kultury bezpieczeństwa), aż do praktycznego wdrożenia i przestrzegania przez pracowników dobrych praktyk bhp na poszczególnych stanowiskach pracy (trzeci etap budowy kultury bezpieczeństwa).

Jeśli tak będzie przebiegał proces budowy kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to będzie oznaczało, że właśnie jesteśmy na początku drogi do stworzenia naprawdę zdrowej i bezpiecznej organizacji. Jeśli nie, to każde następne działania będą już tylko marnowaniem czasu i energii pracowników, i z całą pewnością nie przyczynią się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a tym samym nie wpłyną na znaczące ograniczenie liczby wypadków przy pracy w firmie.

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance