Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Jak zbudować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

08 stycznia 2022

Część 2: Budowanie świadomości kadry kierowniczej.

Obszar bezpieczeństwa pracy stał się jednym z istotnych i ważnych elementów zarządzania całością przedsiębiorstwa, bez którego żadna firma nie jest wstanie skutecznie konkurować na współczesnym rynku. Rozumieją to przedsiębiorcy, rozumie to też większość kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Mam jednak nieodparte wrażenie, że im niżej w hierarchii decyzyjnej, tym jest już trochę gorzej z rozumieniem kwestii związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kadra średniego i niższego szczebla w praktyce powinna realizować politykę firmy w zakresie bezpieczeństwa. Można bowiem mieć świetnie przygotowaną dokumentację, procedury, wytyczne czy instrukcje, które jednak nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli ich treść nie będzie respektowana przez pracowników, i nie będzie wymagana przez przełożonych w codziennej pracy. W takiej sytuacji nie ma mowy o skutecznym budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie

W jaki sposób służba bhp może wesprzeć przedsiębiorstwo w efektywnym budowaniu kultury bezpieczeństwa wśród kadry kierowniczej? Moim zdaniem kluczem do sukcesu jest stałe budowanie wzajemnych pozytywnych relacji. Aby to osiągnąć wystarczy prosta i zrozumiała komunikacja oraz szczera gotowość do współpracy w zespole. Ta otwartość winna charakteryzować postawę każdego specjalisty bhp w codziennych kontaktach nie tylko z pracownikami ale także, jeśli nie przede wszystkim, z kadrą kierowniczą, od której postawy i właściwego zaangażowania w egzekwowaniu przestrzegania norm i zasad bhp w przedsiębiorstwie zależy, czy kultura bezpieczeństwa będzie wyłącznie pustym hasłem, czy też efektywnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa w firmie. 

Praca z ludźmi i dla ludzi. To jest zasada, którą służba bhp powinna się zawsze kierować w swojej pracy. Dlatego nasza praca musi uwzględniać skuteczną komunikację z pozostałymi pracownikami. To jest klucz do osiągniecia sukcesu.

Jednym z narzędzi do efektywnej komunikacji są ciekawe i atrakcyjne szkolenie, także te dodatkowe, jak wykłady czy choćby zwykłe pogadanki promujące dobre praktyki BHP. Dlatego wiele zależy od inwencji i kreatywności pracownika służby bhp. W moim przekonaniu szkolenia są bardzo dobrym instrumentem do kształtowania zachowania oraz postaw kadry kierowniczej w efektywnym budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie, pod warunkiem jednak, że nie będą nudne, sztampowe i co najgorsze, nie na temat. czyli nie obejmujące prawdziwych problemów dotyczących danego zakładu pracy.

Kolejnym narzędziem budowy świadomości menadżerów są przeglądy stanu bhp. Celowo używam słowa "przegląd" ponieważ "kontrola" czy "audyt" kojarzy się zwykle z czymś negatywnym, a tego już na samym początku współpracy służby bhp z kadrą menadżerską należy stanowczo unikać. Ważne jest to, aby stworzyć wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikiem służby bhp, a osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracowników. Zrozumienie, że obie strony „grają w jednej drużynie”, i że mają jeden wspólny cel, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom w przedsiębiorstwie jest tutaj kluczowe. Bez tego wzajemnego zrozumienia przeglądy bezpieczeństwa nie będą efektywnym narzędziem budowania kultury bezpieczeństwa w firmie. Dlatego przegląd stanu bhp w firmie, oddziale, czy placówce powinien się koncentrować na wsparciu menadżera w tworzeniu i utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy w podległej placówce.

W przypadku ujawnienia błędów, czy uchybień, wspólnie z osobą kierującą należy ustalić najlepsze rozwiązania służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance