Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Komu podlega służba BHP?

03 grudnia 2023

Czyli jak zbudować skuteczną komunikację.

Zgodnie z przepisami § 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. Definicja pracodawcy została określona w art. 3 k.p. i stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę, który nie jest osobą fizycz­ną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednost­ką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Czyli jak to powinno wyglądać w praktyce? Prostym rozwiązaniem jest taka struktura organizacyjna firmy, w której służba BHP podlega bezpośrednio Prezesowi firmy, Dyrektorowi Naczelnemu czy innej osobie, która zarządza przedsiębiorstwem. Dobrym rozwiązaniem jest też taka sytuacja, w której służba BHP podlega bezpośrednio jednemu z członków zarządu, który ma stosowne w tym zakresie pełnomocnictwa.

Dlaczego w takim razie zdarza się, że firmy stosują inne rozwiązania? Sądzę, że jedną z przyczyn takiego podejścia jest brak właściwego zrozumienia roli i zadań służby bhp w przedsiębiorstwie. Ustawodawca bowiem celowo tak skonstruował przepisy, aby uniknąć sytuacji, w której służba BHP będzie miała ograniczony dostęp do pracodawcy. Jeśli pracownicy komórki BHP nie podlegają bezpośrednio pracodawcy (osobie zarządzającą przedsiębiorstwem) to w praktyce będzie oznaczać, że nie mają możliwości bezpośredniego raportowania o stanie bezpieczeństwa w firmie osobie, która zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jako jedyna, w pełni odpowiada za stan bhp w organizacji, którą kieruje. Przecież za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w firmie nie odpowiada, przykładowo: szef działu HR, szef działu administracji, szef działu jakości czy szef innego dowolnie wybranego działu, jeśli jednocześnie nie pełni funkcji członka zarządu.

Dlatego prawidłowe umiejscowienie komórki służby bhp w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa umożliwiające właściwą komunikację jest pierwszym i podstawowym krokiem w budowaniu skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance