Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Kradzież szczególnie zuchwała

25 lutego 2023

Jak skutecznie przeciwstawić się kradzieżom sklepowym?

W słowniczku pojęć kodeksu karnego w art.115 paragraf 9a punkt 1 przepisy stanowią, że kradzież szczególnie zuchwała ma miejsce wtedy, gdy sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób albo też używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem. 

Zgadzam się z opiniami, że pojęcia takie jak „lekceważące” czy „wyzywające” są nieostre, ale też ufam w mądrość i doświadczenie życiowe sędziów, którzy w sposób obiektywny będą rozstrzygali, czy w konkretnej sprawie sprawca popełnił kradzież szczególnie zuchwałą.

Co jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy to fakt, że z uwagi, iż jest to szczególny rodzaj kradzieży, czyn ten będzie zawsze kwalifikowany jako przestępstwo, bez względu na wartość skradzionego mienia!

Innymi słowy, każda kradzież sklepowa np. w obecności pracownika sklepu, dokonywana niejako „na jego oczach”, może być uznana, jako przestępstwo (nie wykroczenie) nawet wtedy, gdy wartość mienia nie przekroczy 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023).

Jak to udowodnić? 

Jeśli sprawca, który ma pełną świadomość, że obok są inni klienci, którzy mogą widzieć jego zachowanie lub też wie, że sklep jest monitorowany, i może być obserwowany przez personel, a mimo to dokonuje kradzieży mienia,  to w mojej opinii swoją postawą wyczerpuje znamiona rażącego lekceważenia.

A gdy sprawca dokonuje kradzieży w obecności personelu mając świadomość, że są świadkami tego zdarzenia to moim zdaniem jego zachowanie wyczerpuje także znamiona postawy wyzywającej.

W trakcie kradzieży lub zaraz po niej sprawca swoim zachowaniem sprawi (mową ciała lub słownie), że personel nie podejmie interwencji z obawy o swoje zdrowie, to taka sytuacja, według mnie, wyczerpuje również znamiona  użycia przemocy (nie fizycznej) wobec pracowników.

Nie twierdzę, że będzie łatwo ale trzeba mieć świadomość, że przedsiębiorcy oraz organy ścigania mają instrumenty prawne do tego, aby skutecznie przeciwstawić się zuchwałym kradzieżom, szczególnie w samoobsługowych placówkach handlowych. Trzeba tylko spróbować z nich z korzystać.

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance