Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Kto może prowadzić instruktaż ogólny BHP? 

23 lipca 2023

Czy instruktaż ogólny bhp może prowadzić inna osoba, niż pracownik służby BHP?

Odpowiedź brzmi: TAK, ale zaraz trzeba dodać, że to „tak” jest możliwe wyłącznie po zapewnieniu przez pracodawcę określonych warunków wymienionych w przepisach.

Organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. § 10. 2. tego aktu prawnego stanowi wprost, że instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizacje programu instruktażu.

Innymi słowy, poza pracownikiem służby bhp instruktaż ogólny może prowadzić:

  1. Osoba pełniąca obowiązki pracownika służby bhp, a więc pracownik, który – w mojej ocenie - musi posiadać formalne i aktualne kwalifikacje do wykonywania zadań służby bhp;
  2. Osoba wyznaczona przez pracodawcę, która posiada wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

To nie wszystko. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie, zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia musi zapewnić nie tylko programy szkoleń, odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne, ale przede wszystkim ma także obowiązek zapewnić wykładowców i instruktorów, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia.

Mając tę wiedzę zastanówmy się teraz, kto zwykle „zastępuje” pracownika służby bhp w prowadzeniu instruktażu ogólnego? Chyba nie będę w wielkim błędzie jeśli odpowiem, że zwykle jest to bezpośredni przełożony lub inna osoby z kadry kierowniczej. Jeśli osoby te spełniają w/w warunki to oczywiście zgodnie z prawem mogą takie szkolenia prowadzić. Jeśli jednak nie spełniają tych wymogów to oczywistym jest, że takich szkoleń nie mogą prowadzić.

Jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy będę zawsze rekomendował pracodawcy, aby szkolenia bhp powierzał wyłącznie pracownikom służby bhp. Gdy dojdzie do poważnego wypadku przy pracy, prokurator bardzo łatwo będzie mógł podważyć kwalifikację, wiedzę czy doświadczenie osoby wyznaczonej przez pracodawcę, ponieważ przepisy są bardzo ogólne, mało precyzyjne i w związku z tym pozwalają na bardzo szeroką ich interpretację. I na końcu może się okazać, że osoba prowadząca szkolenie, a nie będąca pracownikiem służby bhp, nie była wystarczająco doświadczona, że nie posiadała wymaganej wiedzy (np. z zakresu przepisów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej czy z zasad udzielania pierwszej pomocy), i że w praktyce nie miała możliwości właściwej realizacji programu szkolenia. Co wtedy? Przecież za właściwy przebieg szkolenia odpowiada również pracodawca! Tu naprawdę nie ma miejsca na błędy. Jeśli coś pójdzie „nie tak” na szkoleniu, to wina za wypadek przy pracy będzie zawsze po stronie pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ poszkodowany pracownik w takim przypadku będzie miał „prawo nie wiedzieć", jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Pracownik służby bhp ma zawsze „mocne papiery” na prowadzenie szkoleń i w związku z tym daje rękojmie pracodawcy, że szkolenie będzie wykonane prawidłowo i zgodnie z wszystkimi wymogami prawnymi. 

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance