Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Maseczki w pracy

18 września 2021

Czy pracownik może być zwolniony z noszenia maseczki w pracy?

Co ma zrobić pracodawca w sytuacji, kiedy pracownik przedstawia zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwskazanie do noszenia maseczki na twarzy? Podstawowa rzecz to upewnić się, że zaświadczenie to zostało wystawione przez lekarza medycyny pracy. W przypadku bowiem, gdy pracownik przedstawia zaświadczenie lekarskie wystawione przez innego lekarza, podkreślmy - nie posiadającego uprawnień lekarza medycyny pracy - a dotyczące jego stanu zdrowia, to zaświadczenie takie nie ma mocy wiążącej dla pracodawcy. Zgodnie z przepisami osoba kierująca pracownikami jest obowiązana zapewnić wykonanie zaleceń lekarza medycyny pracy, sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, a więc tylko takiego lekarza, z którym pracodawca podpisał stosowną umowę na podstawie przepisów ustawy o służbie medycyny pracy. 

Nie mniej sprawa może być poważna, dlatego w mojej ocenie pracodawca powinien takie zaświadczenie lekarskie poddać dodatkowej, merytorycznej - z punktu widzenia medycyny pracy - weryfikacji. Jeśli bowiem pracownik ma jakieś schorzenie, które uzasadnia nie noszenie maseczki (czyli zaawansowane schorzenie neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia), to jest to właściwa i uzasadniona przesłanka do skierowania chorego pracownika na ponowne badanie okresowe. Oczywiście wyłącznie za zgodą zainteresowanego pracownika. W przypadku braku takiej zgody, a co za tym idzie, braku możliwości weryfikacji zaświadczenia lekarskiego przez lekarza medycyny pracy, pracodawca może odmówić pracownikowi zniesienia obowiązku noszenia maseczki na twarzy na terenie zakładu pracy. 

Podsumowując: przepisy zwalniające osoby z noszenia maseczki ze względów medycznych nie mają zastosowania do pracowników, którzy takiego zaświadczenia nie otrzymali od lekarza medycyny pracy, sprawującego opiekę zdrowotną nad tymi pracownikami. 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance