Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Ocena ryzyka zawodowego w czasach Covid-19

28 lutego 2021

Czy Covid-19 wymusza przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego ?

Zgadzam się, że dla większości firm koronawirus nie jest zagrożeniem zawodowym. Nie mniej jednak, żeby to stwierdzić - w mojej opinii - każdy pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

W chwili pojawienia się epidemii Covid-19 w Polsce w marcu 2020 rekomendowałem aktualizację dokumentacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniające to nowe zagrożenie. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że to tak naprawdę jest zwykła formalność, ponieważ wszyscy pracodawcy w praktyce taką ocenę ryzyka już przeprowadzili (choć nie udokumentowali tego procesu). Wprowadzenie wymogu przestrzegania reżimu sanitarnego, zachowanie dystansu społecznego, wprowadzenie wymogu dezynfekcji, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe rękawiczki, maseczki czy przyłbice), instruktaże stanowiskowe czy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia techniczne, jak np. osłony na stanowiskach kasowych w sklepach, stanowiskach obsługi klientów w bankach czy urzędach państwowych, były de facto wprowadzeniem w życie działań profilaktycznych, które wynikały właśnie z wcześniejszej analizy i oceny ryzyka zawodowego. W wyniku tych wszystkich działań - co jest w procesie oceny ryzyka najistotniejsze - pozostałe ryzyko resztkowe  u większości z tych firm znalazło się na najniższym możliwym poziomie ryzyka. Co więcej, okazało się, że nie jest ono większe, niż w każdym innym miejscu publicznym. co oznaczało, że jest to zagrożenie powszechne, a nie wynikające wyłącznie ze specyfiki zakładu pracy. Nie mniej nikt nie zaprzeczy, że poziom narażenia na zakażenie się koronawirusem w różnych zakładach pracy będzie inny. Poza podmiotami opieki zdrowotnej wydaje się, że również grupą szczególnego ryzyka będą pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych, a szczególnie pracownicy  kas. Stąd z praktycznego punktu widzenia w przypadku pracowników handlu ryzyko zakażenia będzie, jak sądzę, również ryzykiem zawodowym związanym ze środowiskiem pracy.

Wydaje się, że do podobnego wniosku doszedł także ustawodawca, który w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wprost nakazał przeprowadzenie takiej oceny. Zmiana rozporządzenia w sprawie czynników biologicznych "wymusiła" de facto na każdym pracodawcy obowiązek udokumentowania przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z Covid-19 w określonym i nieprzekraczalnym terminie (który minął pod koniec stycznia 2021 roku). Nie do końca więc podzielam tezę części mojego środowiska, że obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z Covid-19 spoczywa wyłącznie na jednostkach ochrony zdrowia. Gdyby tak rzeczywiście było, to wielu pracodawców nie uzupełniałoby gorączkowo kart oceny ryzyka związanego z Covid-19 przed upływem wskazanego w rozporządzeniu terminu. Takie podejście firm w zasadzie nie powinno dziwić, jeśli się weźmie pod uwagę stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z początku pandemii o obowiązku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Od siebie dodam, że i moje wcześniejsze doświadczenia związane z kontrolami pracowników Sanepidu, którzy żądali uzupełnienia oceny ryzyka o chorobę gruźlicy, (którego źródłem miał być właśnie klient sklepu) również skłaniało do tego, aby lepiej dmuchać na zimne i nie ryzykować kar pieniężnych za brak takiej aktualizacji. Poza wszystkim jednak, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego będzie w każdej sytuacji dodatkowym zabezpieczeniem pracodawcy. W przypadku zachorowania pracownika, a w szczególności przy ewentualnych ciężkich powikłaniach z tym związanych, ryzyko potencjalnych roszczeń poszkodowanego pracownika czy jego rodziny wobec pracodawcy, wcale nie wydają się takie nierealne.  Dlatego bezpieczniej dla firmy jest sytuacja, w której pracodawca będzie miał możliwość udokumentowania, że obowiązek prawny pracodawcy, jakim jest bieżąca aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, został przez niego spełniony. 

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance