Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Praktyczny poradnik prawny dla pracowników służby BHP

02 grudnia 2023

Część 2

Rola i zadania służby BHP - słowo wstępne.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak stanowią przepisy kodeksu pracy. Natomiast zadania służby bhp szczegółowo reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym akcie prawnym w §2 ust.1 są wymienione 22 zadania oraz zakresy działania pracowników służby bhp. Z formalnego punktu widzenia jest to katalog zamknięty co oznacza, że służba bhp nie powinna wykonywać innych czynności, które nie zostały zawarte w tym dokumencie, o czym stanowi ustęp 2, w którym wprost zakazane jest powierzenie służbie bhp innych czynności nie wymienionych w tym paragrafie.

Nie mniej, jak praktyka pokazuje, pracownicy służby bhp wykonują wiele innych zadań, które nie zostały opisane w tym rozporządzeniu. Czy słusznie?

Niemal w każdym punkcie opisującym zakres działań służby bhp, słowami kluczowymi są: „udział”, „doradztwo” czy „współpraca”. W mojej ocenie słowa te powinny być przez nas interpretowane rozszerzająco. Niemal każda aktywność zawodowa pracowników służby bhp, jeśli tylko będzie związana z tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, będzie można zakwalifikować jako udział, doradztwo czy współpracę.

Najważniejsze jest podejście do swoich zadań i obowiązków. Jeśli będziemy chcieli stanowić realne wsparcie dla pracodawcy, a tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy będzie dla nas najwyższym priorytetem i najważniejszym celem do osiągnięcia, to wymienione zadania zawarte w §2 tego rozporządzenia nie powinny być przeszkodą, przeciwnie, powinny być zachętą do kreatywności i jak największej aktywności w wykonywaniu naszych codziennych obowiązków.

 

 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance