Safety & Security

Compliance

adam.wiercigroch@interia.pl

505 040 077

Praktyczny poradnik prawny dla służby BHP

09 grudnia 2023

Część 2

Rola i zadania służby BHP - Szkolenia.

Zadania służby bhp szczegółowo reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym akcie prawnym w §2 ust.1 są wymienione 22 zadania oraz zakresy działania pracowników służby bhp. Z formalnego punktu widzenia jest to katalog zamknięty, co oznacza, że służba bhp nie powinna wykonywać innych czynności, które nie zostały zawarte w tym dokumencie.

Dla całkowitej pewności, że tak właśnie będzie ustawodawca dodał jeszcze ustęp 2, w którym przepisy wprost zakazują powierzenie służbie bhp innych czynności nie wymienionych w §2 ust.1.

Nie mniej, jak praktyka pokazuje, pracownicy służby bhp wykonują wiele innych zadań, które nie zostały opisane w tym rozporządzeniu. Z mojego doświadczenia wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy nie kontroluje przestrzegania tych przepisów lub - jeśli już - nie neguje tego typu praktyk.

Czy słusznie?

Zacznijmy od jednego z podstawowych działań pracowników służby bhp czyli od prowadzenia szkoleń.

Organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. § 10. 2. tego aktu prawnego stanowi wprost, że instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jeśli spojrzymy na przepisy rozporządzenia o służbie BHP to łatwo zauważymy, że jednym z wielu obowiązków pracowników służby BHP jest współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta współpraca dotyczy wszystkich szkoleń BHP, a więc zarówno instruktażu ogólnego, instruktażu stanowiskowego, jak i szkolenia okresowego BHP.

Podstawowym obowiązkiem służby BHP jest doradztwo i wsparcie pracodawcy, w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa wszelkiej jego aktywności na polu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. To oznacza, że także w obszarze organizacji szkoleń BHP pracodawca będzie oczekiwał od nas fachowej pomocy w zapewnieniu, że szkolenia BHP w firmie będą zarówno na najwyższym poziomie organizacyjnym, jak i na właściwym poziomie merytorycznym.

Zgodnie z przepisami za prawidłowe przeprowadzenie szkolenia BHP jest odpowiedzialny pracodawca. To oznacza w praktyce, że za ewentualne braki w programie szkolenia, za złą jakość szkolenia, za brak pełnej dokumentacji szkolenia, za czas szkolenia nie spełniający minimum czasu przewidzianego w przepisach, zawsze będzie odpowiadał pracodawca. Dlatego służba BHP powinna być zaangażowana w cały proces szkolenia poprzez dopilnowanie, aby szkolenia te były efektywne, spełniały założone cele szkolenia, były zgodne z programem szkolenia, a nade wszystko, żeby były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego w mojej ocenie służba BHP przedsiębiorcy powinna być zaangażowana w cały ten proces. 

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

Kontakt

Aktualności

Moja pasja - Canicross

Praktyczny Poradnik Prawny

+48 505 040 077​​​​​​​

adam.wiercigroch@interia.pl

Polityka prywatności

O mnie

Safety & Security

Compliance

Kontakt

Przydatne linki

2020 © Safety & Security Compliance